Návrh

Komuniké

 

 

            Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa  . februára 2008 prerokovala a vzala na vedomie  informáciu o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky.