Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky

 


Číslo: KM-88/Vl-2008

 

 

 

Materiál na rokovanie vlády

Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia

o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti SR

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Podnet:                                                                     

Obsah materiálu:

 

 

 

 

bod B.2. uznesenia vlády SR

1. Návrh záznamu z rokovania vlády SR

č. 1235/2003

2. Predkladacia správa

 

3. Informácia o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti SR

 

4. Prílohy

 

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania

 

6. Návrh komuniké

 

 

                                                                                 

 

 

Predkladá:

 

Robert Kaliňák

podpredseda vlády

a minister vnútra

Slovenskej republiky

 

 

 

Bratislava    . februára 2008