Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Informácia z obvodného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2011

Obvodný úrad Nitra, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, uskutočnil dňa 6.10.2011 v priestoroch civilnej ochrany v Nitre obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov CO. Celkovo sa do súťaže zapojilo 12 družstiev, prihlásených zo základných škôl okresov Nitra a Zlaté Moravce.

            Súťažná trasa mala dĺžku približne 1 km a limit na jej zdolanie bol stanovený na 40 minút, družstvá  štartovali po 10 minútach.

            Na prvom stanovišti súťažiaci  riešili otázky vedomostného testu, ktorý pozostával z otázok z civilnej ochrany, z požiarnej ochrany, zdravotníckej a dopravnej prípravy.

            Na stanovišti civilnej ochrany bolo úlohou súťažiacich ukázať správne nasadenie ochrannej masky, zhotoviť improvizované prostriedky individuálnej ochrany, pripraviť evakuačnú batožinu a rozoznať varovné signály CO.

            Správne ošetrenie zranení, úrazov a privolanie pomoci prostredníctvom tiesňovej linky 112 súťažne predvádzali na stanovišti zdravotníckej prípravy.

            Na stanovišti Pohyb a pobyt v prírode, určovali svetové strany, merali vzdialenosť bodov na topografickej mape a určovali vzdialenosť vybraných bodov v teréne.

            Ďalej nasledovalo pre súťažiacich najatraktívnejšie stanovište streľba, kde strieľali na sklápacie terče zo vzduchovej pušky. Trať pred dobehnutím do cieľa zakončovalo hasenie „fiktívneho požiaru“ na  stanovišti požiarnej ochrany.

            Počas celého súťažného dňa mali žiaci možnosť obohatiť svoje vedomosti a znalosti o všeobecné informácie, týkajúce sa Európskej únie, ktoré im formou hier a testov poskytli zástupkyne Regionálneho poradenského informačného centra Komárno. Touto cestou im organizačný výbor ďakuje za spríjemnenie jesenného kola súťaže.

 

Výsledky obvodného kola sú nasledovné:

 

I.        miesto        Základná škola Nitra,  Na Hôrke  – družstvo B

            II.  miesto        Základná škola Vráble, sídl. Lúky – družstvo A

            III. miesto        Základná škola Vráble, sídl. Lúky – družstvo B

 

Do krajského kola  postupujú družstvá umiestnené  v obvodnom kole na 1. a 2. mieste.

 

Súťažiacim gratulujeme a na stretnutie s víťazmi sa tešíme v krajskom kole 2012.

 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Michaela Bučková

1. miesto ZS Nitra Na Horke
1. miesto ZS Nitra Na Horke
2. miesto ZS Vrable - Luky, druzstvo A
2. miesto ZS Vrable - Luky, druzstvo A
3. miesto ZS Vrable Luky, druzstvo B
3. miesto ZS Vrable Luky, druzstvo B