Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Informácie odboru krízového riadenia

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hľadá Sekcia krízového riadenia MV SR dobrovoľníkov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR,
  • pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú),
  • zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR.

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

  • potrebné ochranné pracovné prostriedky,
  • celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

Kontakt:

Mgr. Juraj Tuhársky
Koordinačné stredisko IZS
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/4306 388
Mob.: 0903 553 116
e-mail: Juraj.Tuharsky@minv.sk 

 

Všeobecné pokyny, informácie a formuláre týkajúce sa príslušnej agendy nájdete v jednotlivých častiach
a v ich Dokumentoch na stiahnutie.

 - Zoznam zamestnancov odboru