Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Nová vyhláška o výdavkoch na voľby je pripravená

19. 08. 2015

mapa-slovenska_volby

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novej vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami.  Jej predloženie vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Nadobudnutím účinnosti tohto zákona od júla 2015 boli zrušené všetky dovtedajšie vykonávacie predpisy, ktorými boli určené druhy výdavkov spojené s voľbami a spôsob ich úhrady.

Návrh vyhlášky stanovuje výdavky spojené s voľbami realizované jednotlivými volebnými orgánmi a spôsob ich úhrady z kapitoly ministerstva vnútra,  a to priamo, prostredníctvom okresných úradov, samosprávnych krajov a obcí, a z kapitoly štatistického úradu.

Pôjde o výdavky ako napríklad výdavky spojené s tlačou hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických materiálov, vybavením volebných miestností, osobitných priestorov na úpravu hlasovacích lístkov, výdavky na zvýšenú ochranu verejného poriadku a ochranu volebných miestností, služby na prípravu, spracovanie a monitorovanie výsledkov volieb, zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky, výdavky na odmeny alebo náhrady mzdy a platu členov a zapisovateľov volebných komisií a ďalšie.

Zároveň sa v návrhu vyhlášky stanovuje výška odmeny za výkon funkcie člena okrskovej a miestnej volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie, spôsob a termín ich úhrady. Odmena sa navrhuje stanoviť vo výške 77 percent z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby, pripadajúcej na jeden pracovný deň. Výška odmeny je navrhovaná nadväzne na prijatú novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa ktorej budú od 1. januára 2016 oslobodené od dane z príjmov tieto odmeny a zároveň nebudú z týchto príjmov vykonávané odvody do zdravotných poisťovní.

Podľa zákona sa všetky výdavky spojené s voľbami uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky na vykonanie pravidelne sa opakujúcich volieb v rokoch 2016 až 2018 sú zabezpečené v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 v kapitole ministerstva vnútra. V prípade vyhlásenia predčasných volieb alebo referenda bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v štátnom rozpočte nad rámec navrhovaných limitov výdavkov na voľby.

Účinnosť vyhlášky sa predpokladá od 1. januára 2016.

Pozrite si tiež: nové zákony upravujúce voľby a volebnú kampaň

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Predseda

 prof. JUDr. Eduard BURDA, PhD.