Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Policajti počas včerajšieho spoločného výkonu služby zistili 61 dopravných priestupkov a jazdu vodiča, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 116 km/h!

08. 11. 2017

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa pravidelne zameriavajú na dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke vodičmi motorových vozidiel a to formou osobitných kontrol, zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke a spoločným výkonom služby. Spoločným cieľom týchto aktivít je pozitívne ovplyvniťdopravno-bezpečnostnú situáciu na území Bratislavského kraja, znížiť počet dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví a viesť účastníkov cestnej premávky k disciplinovanosti. Naposledy realizovali policajti na cestách Bratislavského kraja kontrolu spôsobu jazdy vodičov, dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti ako aj kontrolu dodržiavania povinností chodcov a vodičov voči chodcom včera (dňa 07.11.2017) v dopoludňajších hodinách (od 08.00 hod do 12.00 hod).

Za štyri hodiny spoločného výkonu služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície zaznamenali policajti až 61 porušení pravidiel cestnej premávky! Z celkového počtu priestupkov mali najväčšie zastúpenie používanie mobilného prístroja počas vedenia vozidla (9 priestupkov), nepoužitie bezpečnostných pásov (6 priestupkov), ale aj nedodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti (6 priestupkov). Policajti na diaľnici D2 v smere do Českej republiky dokonca namerali vodiča, ktorý na vozidle zn. Audi jazdil rýchlosťou 246 km/h! Nezodpovednému 27-ročnému vodičovi, ktorý prekročil najvyššiu dovolenú rýchlosť o 116 km/h, bola na mieste uložená bloková pokuta vo výške 800,-€.

51 zistených dopravných priestupkov vyriešili policajti v blokovom konaní, 10 priestupkov bolo vybavených napomenutím, dvom vodičom boli pri kontrole zadržané vodičské preukazy a v štyroch prípadoch bolo vodičom zadržané osvedčenie o evidencii vozidla.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávky, správali sa disciplinovane a ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a najmä v tomto ročnom období nepreceňovali svoje schopnosti. Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predchádzať nešťastiam na cestách.Vodičov zároveň upozorňujeme, že v záujme pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky budeme vo výkone častých osobitných kontrol na území Bratislavského kraja i naďalej pokračovať.