Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie OÚ Komárno

Oznamy pozemkového a lesného odboru

 

Oznamy odboru živnostenského podnikania

 

Oznamy odboru civilnej ochrany a krízového riadenia

Nariadenie MV SR o zozname utajovaných skutočností č. 87/2015 (PDF, 279 kB) - aktualizácia 10/2015 (pdf 273KB )

Informácie občanom o civilnej ochrane obyvateľstva (RTF, 413 kB)- aktualizacia 11/2016 (rtf 403KB) 

  

Ostatné informácie