Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Informácie odboru krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082233
Fax 051/7082131

Ing. František Kundrát, vedúci odboru

kanc. 313
Telefón 051/7082226
Fax 051/7082131

Ing. Monika Fabuľová

sekretariát vedúceho odboru, kanc. 312
Telefón 051/7082233
Fax 051/7082131

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania

Ing. Martin Pacinda, vedúci oddelenia

kanc. 325
Telefón 051/7082448
Fax 051/7082131

Ing. Martina Jackaninová

kanc. 324
Telefón 051/7082422

Ing. Iveta Krivánková

kanc. 324
Telefón 051/7082453

Ing. Martin Leško

kanc. 323
Telefón 051/7082214

Mgr. Anna Ondrejová

kanc. 113
Telefón 051/7082231

Bc. Branislav Staš

kanc. 314
Telefón 051/7082401

Ing. Henrich Šuga

kanc. 314
Telefón 051/7082455

PaedDr. Anton Vaľko

kanc. 323
Telefón 051/7082214

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Ing. Vladimír Tutoky, vedúci oddelenia

kanc. 134
Telefón 051/7082457
Fax 051/7082131

Mgr. Jozef Labanc

kanc. 133
Telefón 051/7082450

Ing. Igor Lazorík

kanc. 133
Telefón 051/7082450

Mgr. Ľubomíra Capová

kanc. 134
Telefón 051/7082456

Operátori KS IZS

Ing. Mikuláš Bodnár

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Ing. František Hudák

kanc. 123
Telefón 051/7082444

PhDr. Jana Kačmárová

kanc. 123
Telefón 051/7082444

PhDr. Matúš Koľšovský

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Ing. Slavomír Kormaník

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Bc. Andrej Makara

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Mgr. Jaroslav Markuš

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Mgr. Jana Ondrejová

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Ing. Marek Sabatula

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Mgr. Annamária Temkovitzová

kanc. 123
Telefón 051/7082444

Všeobecné pokyny a informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.