Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Informácie odboru všeobecnej vnútornej správy

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082221
Fax 051/7082433

Pracovisko Sabinov

Námestie slobody 85, Sabinov
Telefón 051/4880340

JUDr. Ján Kmec, LL.M., vedúci odboru

kanc. 303
Telefón 051/7082222
Fax 051/7082433

Bc. Zuzana Talarovičová

sekretariát vedúceho odboru, kanc. 304
Telefón 051/7082221

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Mgr. Branislav Mičieta, vedúci oddelenia

kanc. 309
Telefón 051/7082229
Fax 051/7082433

Mgr. Martin Čontofalský

kanc. 311
Telefón 051/7082271

Bc. Beáta Kolesárová

kanc. 311
Telefón 051/7082270

Ing. Mária Šimčíková

kanc. 328
Telefón 051/7082284

Mgr. Žofia Triščová

matrika, zmena mena a priezviska, štátne občianstvo kanc. 328
Telefón 051/7082276
Fax 051/7082276

Mgr. Zuzana Tinková

štátne občianstvo, kanc. 310
Telefón 051/7082275

Ing. Ľubica Nováková

štátne občianstvo, kanc. 310
Telefón 051/7082273

Ing. Lenka Bavolárová

kanc. 311
Telefón 051/7082270

Mgr. Beáta Pribulová

KC pracovisko 21
Telefón 051/7082478

Oddelenie priestupkov

Mgr. Danka Gačová, vedúca oddelenia

kanc. 305
Telefón 051/7082285

Bc. Marcel Adamkovič

kanc. 308
Telefón 051/7082280

Mgr. Andrea Gmitterová

kanc. 302
Telefón 051/7082282

JUDr. Jana Harčárová

kanc. 307
Telefón 051/7082283

Mgr. Valéria Kuchčáková

kanc. 308
Telefón 051/7082280

Bc. Richard Kundrík

kanc. 306
Telefón 051/7082392

Mgr. Agáta Tkáčová

pracovisko Sabinov
Telefón 051/4880340

Mgr. Mária Maťufková

kanc. 301
Telefón 051/7082287

JUDr. Ingrid Hanudeľová

kanc. 306
Telefón 051/7082392

JUDr. Róbert Halecký

kanc. 307
Telefón 051/7082283

JUDr. Patrik Brandt

kanc. 302
Telefón 051/7082282