Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

Informácie odboru živnostenského podnikania pre verejnosť

Odbor živnostenského podnikania

Odbor živnostenského podnikania v postavení Jednotného kontaktného miesta (JKM) poskytuje informácie osobne v kompetenčnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov počas úradných hodín

Na telefónom čísle:      056/6280770

                                056/6280772

                                056/6280773

                                056/6280775

Pracovisko Sobrance:   056/6523456 

Živnostenské podnikanie - stránka MVSR: Informácie a formuláre