Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

Pracoviská:

Okresný úrad Zvolen                          
Námestie SNP 35/48
961 08 Zvolen
Tel: 0961 63 2930,  0961 63 2931
Fax: 0961 63 2909  (prednosta úradu)
E-mail: ozpo.zv@minv.sk

Pracovisko Detva
J.G.Tajovského 1462
962 12 Detva
Tel: 0961 63 5751, 0961 63 5752
Fax: 0961 60 4040 (Klientske centrum)
E-mail: ozpo.zv@minv.sk  ozpo.dt@minv.sk

Pracovisko Krupina
ČSA 2190/3
963 01 Krupina
Tel: 0961 63 5783, 0961 63 5784 - registrácia
Fax: 045/ 55 12 289 (odbor VVS)
E-mail: ozpo.zv@minv.sk  ozpo.ka@minv.sk

 
Úradné hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8,00 – 15,00 hod
Streda: 8,00 – 17,00 hod
Piatok: 8,00 – 14,00 hod


Živnostenské podnikanie - základné informácie: www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie  

- živnostenský zákon,
- správne poplatky,
- formuláre pre živnostenské podnikanie,
- elektronické služby,
- jednotné kontaktné miesto (JKM),
- zoznam viazaných živností,
- obsahové náplne remeselných živností,
- zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie obsahové vymedzenie

Odkazy na:
- živnostenský register,
- obchodný register,
- kontakty na okresné  (živnostenské)   úrady v SR v postavení JKM