Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2019, piatok
 

Informácie Pozemkového a lesného odboru

"Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov":

Obvyklá výška nájmu za rok 2018 - Banská Bystrica