Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie pre verejnosť

Náplň činnosti odboru  |  Spoločné činnosti odborov  |  Súťaže  |  Informácie pre verejnoť

Rady občanom (DOCX, 29 kB)

Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

 

Informácie OÚ LM pre verejnosť   (DOC, 209 kB)

a)      Informácie o zdroji ohrozenia 

b)      Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

 c)      Nebezpečné vlastnosti a  označenie látok a  prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

 d)     Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

 e)      Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

 f)       Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

 g)      Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

 

 

 Činnosť starostov a primátorov počas MU a MS (PDF, 2 MB)

 

Varovné signály CO a činnosť na ne a ďalšie informácie (PDF, 727 kB)