Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Informácie pre verejnosť

Zamestnanci  |  CO dokumenty  |  Súťaže  |  Informácie pre verejnosť

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností

Informácie pre verejnosť podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach. Viac (PDF, 309 kB)

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Viac (PDF, 241 kB)