Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Informácie pre žiadateľov

Informácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP

 

  • Na predloženie ŽoNFP je potrebné, aby mal žiadateľ vytvorený platný prístup do verejnej časti ITMS. (Žiadatelia/prijímatelia s platným prístupom do ITMS2014+ pre programové obdobie 2014 – 2020 si nemusia vytvárať nové prístupy do verejnej časti ITMS pre programové obdobie 2021 – 2027, keďže tieto zostávajú zachované.)
  • Návod k registrácii v ITMS je súčasťou Usmernenia CKO č. 2 Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.eurofondy.gov.sk.
  • Registrácia prebieha pomocou elektronického formulára - Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK) na portáli www.itms2014.sk. Upozorňujeme žiadateľov, aby si žiadosť o aktiváciu používateľského konta vybavili v dostatočnom časovom predstihu.
  • V prípade technických problémov spojených s registráciou, alebo vyplnením ŽoNFP a jej príloh je nutné sa obrátiť na technickú podporu DataCentrum (TA.4HLK3YQSKSP@A4KG@ alebo Centrum podpory používateľov helpdesk.datacentrum.sk/index.do).