Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Informačný systém CO

Náplň činnosti odboru  |  Informácie odboru

 Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, pričom

a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri

    riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej

    udalosti,

b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie

    informácií.

 Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození  

    alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov

    mimoriadnej udalosti,

b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými 

    účinkami vody.

c) Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje

    signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez

    opakovania.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Skúšky sirén v roku 2020 (167,4 kB) pdf