Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Ing. Renata Sabová

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci  |  Certifikáty zamestnancov OÚ Lučenec

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 12. augusta 2020

Dátum platnosti do: 12. augusta 2021

Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty: osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o ukončení podnikania, potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR, potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, potvrdenie o zániku osvedčeného  živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti, výpisy zo živnostenského registra, potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis, prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri, úradný záznam.