Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Nitriansky kraj / Okresný úrad Levice

Ing. Viera Tischlerová - platný certifikát

Dátum platnosti od: 23. ‎marca ‎2017

Dátum platnosti do: 23. ‎marca ‎2018

Číslo oprávnenia: 1066

Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné výstupné elektronické dokumenty:

-      potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

-      úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

-      potvrdenie o ukončení podnikania;

-      potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis;

-      potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živn. zákona obmedzené alebo zakázané;

-      výpis zo ŽR;

-      prehľad údajov zapísaných v ŽR;

-      potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR;

-      potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

-      rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 46 ods. 7 Ž. z.);

-      Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 45, § 45a, § 46 Ž. z.);

-      Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na zaplatenie správneho poplatku).

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy