Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Justícia

B Justícia
B/II.    Justičné inštitúcie do roku 1850
B/II.1       Podriadené súdy
B/II.2       Notári a advokáti
B/III.    Justičné inštitúcie z rokov 1850 - 1861
B/III.1       Krajinské (krajské, župné) súdy
B/III.2       Okresné súdy I. triedy
B/III.3       Okresné súdy II. triedy
B/III.4       Mestsky delegované okresné súdy
B/III.5       Urbárske súdy
B/III.6       Štátni zástupcovia
B/III.7       Notári a advokáti
B/IV.    Justičné inštitúcie od roku 1872
B/IV.3       Krajské súdy (kráľovské súdne stolice, sedrie)
B/IV.5       Okresné súdy
B/IV.6       Špecializované súdy
B/IV.7       Štátne zastupiteľstvá
B/IV.8       Verejní notári
B/IV.9       Štátne notárstva
B/IV.10       Advokáti
B/IV.11       Advokátske poradne
B/IV.12       Nápravno-výchovné a kárne zariadenia
B/IV.14       Sirotské (poručnícke) úrady po roku 1922
B/V.    Retribučné súdnictvo
B/V.3       Okresné ľudové súdy (1945-1947)
B/V.4       Obžalobcovia pri okresných príp. miestnych ľudových súdoch (1945-1947)
B/V.5       Mestské a miestne ľudové súdy (1945-1947)
B/V.6       Ľudové súdy (1948)
B/V.7       Obžalobcovia pri ľudových súdoch (1948)
B/VII.    Orgány prokuratúry
B/VIII.    Orgány arbitráže