Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2023, štvrtok
 

Kancelária splnomocnenkyne

  • zabezpečuje odborné práce a agendu splnomocnenca a úradu,
  • vedie harmonogram pracovných stretnutí splnomocnenca,
  • prijíma a vybavuje písomnosti, vybavuje korešpondenciu splnomocnenca a úradu,
  • realizuje vzťahy s verejnosťou v pôsobnosti splnomocnenca a úradu, zabezpečuje komunikáciu splnomocnenca s médiami,
  • zabezpečuje agendu zahraničných vzťahov splnomocnenca a úradu, osobitne v oblasti medzinárodnej spolupráce s orgánmi Európskej únie, Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Organizáciou spojených národov najmä pri implementácií záväzkov vyplývajúcich z politických a právnych aktov medzinárodných organizácií
  • koordinuje spoluprácu s mimovládnym neziskovým sektorom, aktivistami, cirkevnými inštitúciami a ďalšími subjektmi, ktoré pracujú v prostredí rómskych komunít, alebo ich činnosť je nasmerovaná na podporu rómskych komunít,
  • poskytuje právny servis pre splnomocnenca, jeho poradné orgány a pre úrad,  
  • eviduje, zabezpečuje realizáciu a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády uložených podľa vecnej pôsobnosti, uznesení Národnej rady Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • zabezpečuje agendu súvisiacu s dotáciou zo štátneho rozpočtu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.