Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce - Katastrálny odbor

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819074

Vedúci odboru

JUDr. Zuzana MIŽENKOVÁ

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 2819071

Číslo účtu na úhradu správnych poplatkov:

IBAN: SK36 6500 0000 0000 2700 2054 5796

VS:    202+číslo konania