Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Katastrálny odbor

Ing. Peter Krajčík

Vedúci odboru
Telefón 038/28 19 501

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Zuzana Belianská

vedúca oddelenia
Telefón 038/28 19 502; 038/54 33 220

Mária Bačová

Pozemková kniha
Telefón 038/28 19 518; 038/54 33 235

Ing. Eva Hazuchová PhD.

Telefón 038/28 19 519; 038/54 33 217

Ing. Martin Lisák

Telefón 038/31 00 414; 038/54 33 354

Ing. Juraj Röhman

Telefón 038/31 00 417; 038/54 33 356

Ing. Andrea Hippíková

Telefón 038/28 19 509; 038/54 33 224

Anna Králová

Telefón 038/28 19 506; 038/54 33 231

Janka Melušová

Pozemková kniha
Telefón 038/28 19 506; 038/54 33 231

Anton Svitok

Telefón 038/28 19 504; 038/54 33 232

Ing. Mária Jamrichová

Telefón 038/28 19 513, 038/54 33 222

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Alžbeta Dajčarová

Vedúca oddelenia
Telefón 038/28 19 503; 038/54 33 225

Vladimír Niko

Telefón 038/28 19 520; 038/54 33 232

Ing. Simona Cabajová

Telefón 038/28 19 511; 038/54 33 221

Monika Gerši

Telefón 038/28 19 501; 038/54 33 210

JUDr. Eva Varényiová

Telefón 038/28 19 510; 038/54 33 226

Kristína Šišková

Telefón 038/31 00 419, 038/54 33 249

Jana Domčeková

Telefón 038/31 00 418; 038/54 33 350

Ľubica Langová

Telefón 038/28 19 514; 038/54 33 227

Miriam Niková

Telefón 038/28 19 514; 038/54 33 227

Viera Schottertová

Telefón 038/28 19 512; 038/54 33 228

Ing. Jana Bujnová

Telefón 038/28 19 519; 038/54 33 217

Mgr. Sandra Pazallová

Telefón 038/28 19 513; 038/54 33 222

Ing. Zuzana Štepová

Telefón 038/28 19 512; 038/54 33 228

Mgr. Veronika Majtánová

Telefón 038/54 33 221; 038/28 19 511

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]