Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2019, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Hollého 1596/18A, Senica
Telefón 034/2819174

 

Úradné hodiny

P: 08.00-15.00

U: 08.00-15.00

S: 08.00-17.00

Š: 08.00-15.00

Pi: 08.00-14.00

 

Vedúca odboru:

Ing. Jarmila Kováčová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 2819170

 

                   O Z N A M 

Vzhľadom na vykonávanie sumarizačných prác za rok 2019 a údržby databáz v správe Okresného úradu Senica, katastrálneho odboru, obraciame sa na občanov so žiadosťou o pochopenie nasledujúceho opatrenia:

     

            V dňoch 23. 12.,  27. 12.,  30. 12.  a  31. 12. 2019

                            a   02. 01. - 03. 01. 2020

nebudú poskytované údaje z operátov katastra nehnuteľností.

 

 Podania určené OÚ Senica, katastrálnemu odboru budú prijímané v rozsahu:

                  23. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                  27. 12. 2019  -   8.00 – 14.00 hod.

                  30. 12. 2019  -   8.00 – 15.00 hod.

                   31. 12. 2019  -   8.00 – 12.00 hod.

                   02. 01. 2020  -   8.00 – 15.00 hod.

                   03. 01. 2020  -   8.00 – 14.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

                                                                          Ing. Vladimír Kocourek

                                                                            Prednosta OÚ Senica