Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032 2817 270, mobil: 0918 996 712
Fax 0961 24 5909

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Jana

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)

 

Návrh na začatie katastrálneho konania - univerzálne tlačivo (PDF, 324 kB)

 

"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území LUBINA zo dňa 06.12.2019 - číslo vkladu: V 3521/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 296 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území POTVORICE zo dňa 06.12.2019 - číslo vkladu: V 3517/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 410 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území MORAVSKÉ LIESKOVÉ zo dňa 03.12.2019 - číslo vkladu: V 3494/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 377 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HRUBÁ STRANA zo dňa 05.12.2019 - číslo vkladu: V 3480/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 4 MB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území MORAVSKÉ LIESKOVÉ zo dňa 14.11.2019 - číslo konania:  V-2243/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 911 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 4.12.2019 - číslo konania: V-3579/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 319 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kočovce zo dňa 6.12.2019 - číslo konania: V-1537/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 668 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V-3408/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 364 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Srnie zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V-3406/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 391 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Srnie zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-2421/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 441 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 4.12.2019 - číslo konania: V-3544/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 444 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-3198/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 404 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-3512/2019“, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 638 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-3511/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 475 kB)


"R O Z H O D N U T I E   -  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 29.11.2019 - číslo konania: V-2820/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 459 kB)


"V ý z v a  -  ku katastrálnemu konaniu v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-173/2019-2", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 1 MB)


"V ý z v a  -  ku katastrálnemu konaniu v katastrálnom území Stará Turá zo dňa 2.12.2019 - číslo konania: V-173/2019-1", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 1 MB)


"R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÁ BOŠÁCA zo dňa 22.11.2019 - číslo vkladu: V 3373/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 1 MB)


O Z N Á M E N I E   o začatí správneho konania v katastrálnom území Hrachovište zo dňa 27.11.2019 - číslo konania: C-83/2014.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Horné Bzince zo dňa 27.11.2019 - číslo konania: V 2709/2019.
(PDF, 2 MB)
 


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 26.11.2019 - číslo konania: V 3434/2019.
(PDF, 471 kB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území NOVÉ MESTO NAD vÁHOM zo dňa 25.11.2019 - číslo vkladu: V 3439/2019.
(PDF, 501 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HORNÉ BZINCE zo dňa 21.11.2019 - číslo konania: V 2215/2019.
(PDF, 838 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 19.11.2019 - číslo konania: V 3351/2019.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.11.2019 - číslo konania: V 3348/2019.
(PDF, 551 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 12.11.2019 - číslo konania: V 3256/2019.
(PDF, 315 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území HORNÁ STREDA zo dňa 18.11.2019 - číslo konania: V 1827/2019. (PDF, 796 kB)


"R O Z H O D N U T I E   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 08.11.2019 - číslo konania: V-3203/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 433 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Potvorice zo dňa 13.11.2019 - číslo konania: V 3302/2019.
(PDF, 439 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Lubina zo dňa 08.11.2019 - číslo konania: V 3204/2019.
(PDF, 570 kB) 


"R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území STARÁ TURÁ zo dňa 05.11.2019 - číslo vkladu: V 2861/2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 462 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Vaďovce zo dňa 11.11.2019 - číslo konania: V 3198/2019.
(PDF, 718 kB)