Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032 2817 270, mobil: 0918 996 712
Fax 0961 24 5909

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Jana

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032 2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)
 

Návrh na začatie katastrálneho konania - univerzálne tlačivo (PDF, 324 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Stará Lehota zo dňa 24.09.2020 - číslo konania: V-2743/2020. (PDF, 361 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 17.06.2020 - číslo konania: V-1930/2020.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 16.09.2020 - číslo konania: V-2573/2020.
(PDF, 485 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Bzince zo dňa 24.09.2020 - číslo vkladu: V 2698/2020. 
(PDF, 361 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zamiestnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Beckov zo dňa 23.09.2020 - číslo konania: V 2669/2020.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Beckov zo dňa 23.09.2020 - číslo konania: V 2668/2020.
(PDF, 914 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Hrádok a Lúka zo dňa 21.09.2020 - číslo konania: V 2024/2020.
(PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 03.09.2020 - číslo konania: V-2390/2020.
(PDF, 814 kB)


R O Z H O D N U T I E   o zastavení katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 09.09.2020 - číslo konania: V-2200/2020.
(PDF, 431 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Moravské Lieskové zo dňa 07.09.2020 - číslo konania: V-2447/2020. (PDF, 548 kB)