Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Partizánska 7, Považská Bystrica
Telefón 042/2817311

Dňa 13.6.2019 (štvrtok)

nebude katastrálny odbor Okresného úradu Považská Bystrica poskytovať informácie z katastra nehnuteľností (výpisy z listov vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,...) a prijímať listiny na zápis do katastra nehnuteľností z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie.