Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Katastrálny odbor

Verejné vyhlášky, oznamy

Miesto výkonu práce

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

Ing. Milada Kotrasová

vedúca odboru
Telefón 042/2817250
 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing., Bc. Anna Uherčíková

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817257

Mária Gáborová

Hlavný referent
Telefón 042/2817240, 042/2817244

Ing. Zuzana Trhanová

odborný radca
Telefón 042/2817259

Ľudmila Hujová

hl.referent
Telefón 042/2817240, 042/2817244

Ing. Ivana Tomanová

samostatný radca
Telefón 042/2817246, 042/2817244

Radomíra Machačová

hl.referent
Telefón 042/2817245

Mgr. Mária Filipeková

samost.radca
Telefón 042/2817254
Fax skilgp@skgeodesy.sk

Bc. Erika Galbavá

samost.radca
Telefón 042/2817243

Bc. Peter Pilný

samost.radca
Telefón 042/2817255, 042/2817244

Bc. Jarmila Vanková

samost.radca
Telefón 042/2817256
Fax skiladm@skgeodesy.sk

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Miriam Roháčová

samost.radca
Telefón 042/2817240

Ľubica Dobiašová

hl.referent
Telefón 042/2817241

Jozefína Jakušová

podateľňa, supervízor KAMO
Telefón 042/2817251, 0961 22 5700

Anna Kobelová

hl.referent
Telefón 042/2817241

Ing. Miriam Kováčová

samost.radca
Telefón 042/2817242

Eva Bakičová

radca
Telefón 042/2817246

Mgr. Eva Pilná

odborný radca
Telefón 042/2817252

JUDr. Ivana Melicherová

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817258
Fax ivana.melicherova@minv.sk, skilpo@skgeodesy.sk

Úradné hodiny:

P: 08,00 - 15,00;

U: 08,00 - 15,00;

S: 08,00 - 17,00;

Š: 08,00 - 15,00;

Pi: 07,00 - 14,00