Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Katastrálny odbor

Verejné vyhlášky, oznamy

Miesto výkonu práce

Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01

Ing. Milada Kotrasová

vedúca odboru
Telefón 042/2817250
 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing., Bc. Anna Uherčíková

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817257

Ing. Zuzana Trhanová

hlavný radca
Telefón 042/2817259

Ľudmila Hujová

hl.referent
Telefón 042/281 7255, 042/281 7244

Radomíra Machačová

radca
Telefón 042/2817245

Mgr. Mária Filipeková

odborný radca
Telefón 042/2817254
Fax skilgp@skgeodesy.sk

Eva Bakičová

hlavný referent
Telefón 042/2817246

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Ivana Tomanová

samostatný radca
Telefón 042/281 7240

Bc. Erika Galbavá

odborný radca
Telefón 042/2817243

Bc. Peter Pilný

samost.radca
Telefón 042/2817255, 042/2817244

Bc. Jarmila Vanková

samost.radca
Telefón 042/2817256
Fax skiladm@skgeodesy.sk

Mgr. Miriam Roháčová

samost.radca
Telefón 042/281 7255

Ľubica Dobiašová

hl.referent
Telefón 042/2817241

Mgr. Barbora Juríčková

hlavný radca
Telefón 042/2817253

Ing. Klára Litvíková

samostatný radca
Telefón 042/281 7246

Anna Kobelová

radca
Telefón 042/2817241

Ing. Miriam Kováčová

samost.radca
Telefón 042/2817242

Mgr. Eva Pilná

odborný radca
Telefón 042/2817252

JUDr. Ing. Vladimíra Barišová

vedúca oddelenia
Telefón 042/2817258
Fax skilpo@skgeodesy.sk

Úradné hodiny:

P: 08,00 - 15,00;

U: 08,00 - 15,00;

S: 08,00 - 17,00;

Š: 08,00 - 15,00;

Pi: 07,00 - 14,00