Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Katastrálny odbor

Vedúci odboru Ing. Marian Both

Katastrálny odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 034/2817 260 mobil: +421 908 480 560
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Zuzana Molecová

Telefón 034/2817 262
Fax 034/6212 031

Ing. Oľga Galandáková

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, vedúca
Telefón 034/2817 265
Fax 034/6212 031

Bc. Marek Pritula

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5721
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Vrbová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

JUDr. Veronika Jaroščiaková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

Ing. Eva Garajová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 0961 24 5701
Fax 034/6212 031

Nataša Fašáneková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Katarína Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Ľudmila Boorová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Bc. Danica Hrubá

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5700
Fax 034 6212 031

JUDr. Jana Husárová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

 

Náplň činností katastrálneho odboru

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

R O Z H O D N U T I E   - povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Turá Lúka - číslo vkladu V 1542/2019. (PDF, 35 kB)


R O Z H O D N U T I E  -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vrbovce- číslo vkladu: V 1540/2019.
(PDF, 34 kB)

 
R O Z H O D N U T I E  -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Brezová pod Bradlom - číslo vkladu: V 1539/2019.
(PDF, 33 kB)


R O Z H O D N U T I E  -  prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností - číslo konania V 1506/2019.
(PDF, 205 kB)


R O Z H O D N U T I E  -  prerušenie katastrálneho konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností - číslo konania V 1542/2019.
(PDF, 211 kB)


R O Z H O D N U T I E  - povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Brezová pod Bradlom - číslo vkladu V 1195/2019.
(PDF, 34 kB)


R O Z H O D N U T I E  -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Myjava a Turá Lúka - číslo vkladu V 1277/2019.
(PDF, 34 kB)


R O Z H O D N U T I E   -  povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Brezová pod Bradlom - číslo vkladu V 1421/2019.
(PDF, 34 kB)