Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Vedúca odboru         
Ľubica Pilarčíková, Ing.        
Tel.č.:

044/2817640

       
Email: lubica.pilarcikova@skgeodesy.sk        
           
Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií    
           
Vedúca oddelenia        
Ing. Katarína Gavláková        
Tel.č.: 044/2817642        
Email: katarina.gavlakova@skgeodesy.sk        
Iveta Raduchová        
Tel.č.

044/2817652

       
 

 

       
Email:

 iveta.raduchova@skgeodesy.sk

       
 

 

       
Poskytovanie informácíí pre klientov        
           
Ján Ondráš Štefan Naď    
Tel.č.: 044/2817655 Tel.č.: 044/2817649    
Email: jan.ondras@skgeodesy.sk Email: stefan.nad@skgeodesy.sk    
           
Lenka Bílková, Ing. Martin Rúfus    
Tel.č.: 044/2817654 Tel.č.: 044/2817649    
Email: lenka.bilkova@skgeodesy.sk Email: martin.rufus@skgeodesy.sk    
           
Adriana Flimelová, Ing. Viera Petrášová    
Tel.č.: 044/2817658 Tel.č.: 044/2817643    
Email: adriana.flimelova@skgeodesy.sk Email: viera.petrasova@skgeodesy.sk    
           

Jakub Petráš Ing.

Zdena Palajová, Ing    
Tel.č.: 044/2817668 Tel.č.: 044/2817646    
Email:

jakub.petras@skgeodesy.sk

Email: zdenka.palajova@skgeodesy.sk    
           
Monika Hrnčiarová, Bc.

Andrea Valková Bc.

   
Tel.č.: 044/2817650

Tel.č.:

044/2817662

   
Email: monika.hrnciarova@skgeodesy.sk

Email:

andrea.valkova@skgeodesy.sk

   
           
Ivana Chebeňová, Bc. Erika Szucsová Ing.    
Tel.č.: 044/2817652 Tel.č.: 044/2812817645    
Email: ivana.chebenova@skgeodesy.sk Email: erika.szucsova@skgeodesy.sk    
           
           
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
           
Vedúca oddelenia        
           
Jana Gajdošová, JUDr.        
Tel.č.: 044/2817641        
Email: jana.gajdosova@skgeodesy.sk        
           
           
Lenka Bartánusová, Mgr.        
Tel.č.: 044/2817645        
email:        
         
Podateľňa        
           
           
Zuzana Červeňová Viera Chalupcová    
Tel.č.: 044/2817644 Tel.č.: 044/2817661    
Email: zuzana.cervenova@skgeodesy.sk Email: viera.chalupcova@skgeodesy.sk    
           
Katarína Húsková Slávka Kútniková    
Tel.č.: 044/2817648 Tel.č.: 044/2817663    
Email: katarina.huskova@skgeodesy.sk Email: slavka.kutnikova@skgeodesy.sk    
           
Soňa Bibzová Soňa Macková, JUDr.    
Tel.č.: 044/2817651 Tel.č.: 044/2817656    
Email: sona.bibzova@skgeodesy.sk Email: sona.mackova@skgeodesy.sk    
           
Jana Čujková Gabriela Mitrengová, JUDr.    
Tel.č.:
044/2817651
Tel.č.: 044/2817657    
Email : jana.cujkova@skgeodesy.sk Email : gabriela.mitrengova@skgeodesy.sk    
   
           
Jana Dvořáčková Bc. Danka Salanciová    
Tel.č.: 044/2817660 Tel.č.: 044/2817664    
Email: jana.dvorackova@skgeodesy.sk Email: danka.salanciova@skgeodesy.sk    
           
Ivana Gejdošová, Bc. Kvetoslava Svitačová    
Tel.č.: 044/2817659 Tel.č.: 044/2817665    
Email: ivana.gejdosova@skgeodesy.sk Email: kvetoslava.svitacova@skgeodesy.sk