Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Severná 15, 036 01 Martin
Telefón 043/2817690
Fax 043/4136670

Žiadame Vás, aby ste si vopred telefonicky odkonzultovali nevyhnutnosť Vašej návštevy na našich odboroch.

                                                                                          Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                            Mgr. Vladimír Polakovič

                                                                                           prednosta OÚ Martin

   

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor - poskytovanie informácií: 043/ 281 7695

 

 

Meno                               Funkcia                                    Telefón            Č.kanc.     Email

JUDr. Zuzana Dobríková vedúca odboru 2 817 680 203 skmt@skgeodesy.sk, zuzana.dobrikova@skgeodesy.sk zuzana.dobrikova@minv.sk
         
Podateľňa        
         
Zdenka Vanková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 684 3 zdenka.vankova@skgeodesy.sk
Eva Holbusová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 684 3 eva.holbusova@skgeodesy.sk
         
Poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám    

 

 

 

 
         
Poskytovanie informácií geodetom        
         
Eva Horníková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 696 6 evka.hornikova@skgeodesy.sk
         
Oddelenie technické,dokumentácie a poskytovania informácií        
         
Ing. Jana Fučelová vedúca oddelenia 2 817 683 110 jana.fucelova@skgeodesy.sk
Bc. Miriam Hnilicová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700 204 miriam.hnilicova@skgeodesy.sk
Bc. Helena Chorvátová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 701 111 helena.chorvatova@skgeodesy.sk
Viera Kršková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 viera.krskova@skgeodesy.sk
Bc. Andrea Meriačová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 689 202 andrea.meriacova@skgeodesy.sk
Ing. Denisa Orsághová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 denisa.orsaghova@skgeodesy.sk
Mgr. Anna Poloncová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 anna.poloncova@skgeodesy.sk
Jana Sopková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 jana.sopkova@skgeodesy.sk
Gabriela Turčanová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 691 1 gabriela.turcanova@skgeodesy.sk
         
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
         
Mgr. Martina Kostovčáková vedúca oddelenia 2 817 703 205 martina.kostovcakova@skgeodesy.sk
Mgr. Alexandra Adamková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698 104 alexandra.adamkova@skgeodesy.sk
Mgr. Katarína Atanasová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 697 116 katarina.atanasova@skgeodesy
Janka Borcovanová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699 103 jana.borcovanova@skgeodesy.sk
Mgr. Martina Debnárová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686 118 martina.debnarova@minv.sk
JUDr. Martina Búliková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686 118 martina.bulikova@skgeodesy.sk
Ing. Jana Sobčáková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 694 115 jana.sobcakova@skgeodesy.sk
Ing. Lucia Chmelíková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 681  203 lucia.chmelikova@skgeodesy.sk
Ing. Anna Laučeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 anna.laucekova@skgeodesy.sk
Katarína Matiašková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 701 111 katarina.matiaskova@skgeodesy.sk
Ing. Zuzana Michalková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685 105 z.michalkova@skgeodesy.sk
Alžbeta Nezvalová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699 104 alzbeta.nezvalova@skgeodesy.sk
Miriam Palečková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 miriam.paleckova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Rošteková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685  105  jana.rostekova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Sklenková  odd.zápisov práv k nehuteľnostiam 2 817 683  110  jana.sklenkova@skgeodesy.sk
Mgr. Iveta Štígelová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 687 114 iveta.stigelova@skgeodesy.sk
JUDr. Lenka Turčeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 692 117 lenka.turcekova@skgeodesy.sk
Lucia Vatolíková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 697 116 lucia.vatolikova@skgeodesy.sk

 

Náplň činnosti katastrálneho odboru (PDF, 36 kB)

Spoločné činnosti odborov OÚ (PDF, 16 kB)