Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Severná 15, 036 01 Martin
Telefón 2817680
Fax 043/4136670

 

 Meno                               Funkcia                                    Telefón            Č.kanc.     Email

JUDr. Zuzana Dobríková vedúca odboru 2 817 680 203 skmt@skgeodesy.sk, zuzana.dobrikova@skgeodesy.sk zuzana.dobrikova@minv.sk
         
Podateľňa        
         
Zdenka Vanková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 684 3 zdenka.vankova@skgeodesy.sk
Ing.Lucia Chmelíková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 697 116 lucia.chmelikova@skgeodesy.sk
         
Poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám    

2 817 690

 

2

 
         
Poskytovanie informácií geodetom        
         
Mgr.Katarína Atanasová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 696 6 katarina.atanasova@skgeodesy.sk
         
Oddelenie technické,dokumentácie a poskytovania informácií        
         
Ing. Jana Fučelová vedúca oddelenia 2 817 683 110 jana.fucelova@skgeodesy.sk
Bc. Miriam Hnilicová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700 204 miriam.hnilicova@skgeodesy.sk
Eva Horníková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 685 105 evka.hornikova@skgeodesy.sk
Bc. Helena Chorvátová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 701 111 helena.chorvatova@skgeodesy.sk
Viera Kršková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 viera.krskova@skgeodesy.sk
Bc. Andrea Meriačová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 689 202 andrea.meriacova@skgeodesy.sk
Ing. Zuzana Michalková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 700 204 zuzana.michalkova@skgeodesy.sk
Ing. Denisa Orsághová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 denisa.orsaghova@skgeodesy.sk
Mgr. Anna Poloncová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 682 102 anna.poloncova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Rošteková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 703 205 jana.rostekova@skgeodesy.sk
Bc. Jana Sklenková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 683 110 jana.sklenkova@skgeodesy.sk
Jana Sopková odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 695 14 jana.sopkova@skgeodesy.sk
Gabriela Turčanová odd.tech,dokument. a posk.informácií 2 817 691 1 gabriela.turcanova@skgeodesy.sk
Bc. Petra Stašáková

materská dovolenka

2 817 697

116 petra.stasakova@skgeodesy.sk
         
Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam        
         
JUDr.Terézia Kotvanová materská dovolenka 2 817 694 115 terezia.kotvanova@skgeodesy.sk
Mgr. Alexandra Adamková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698 104 alexandra.adamkova@skgeodesy.sk
Janka Borcovanová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 699 103 jana.borcovanova@skgeodesy.sk
JUDr. Martina Búliková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 686 118 martina.bulikova@skgeodesy.sk
Mgr.Natália Horváthová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 697 116 natalia.horvathova@skgeodesy.sk 
Ing. Anna Laučeková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 anna.laucekova@skgeodesy.sk
Katarína Matiašková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 701 111 katarina.matiaskova@skgeodesy.sk
Alžbeta Nezvalová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 698 104 alzbeta.nezvalova@skgeodesy.sk
Miriam Palečková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 693 106 miriam.paleckova@skgeodesy.sk
Drahomíra Pialová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 685 112 drahomira.pialova@skgeodesy.sk
Mgr. Iveta Štígelová odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 687 114 iveta.stigelova@skgeodesy.sk
JUDr. Lenka Tomková odd.zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 692 117 lenka.tomkova@skgeodesy.sk
Mgr. Radka Repáňová materská dovolenka 2 817 694 115 radka.repanova@skgeodesy.sk

 

Náplň činnosti katastrálneho odboru (PDF, 36 kB)

Spoločné činnosti odborov OÚ (PDF, 16 kB)