Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Ing.Monika SÁLUSOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/28 17 740

Marta KLAČKOVÁ

poskytovanie informácii
Telefón 044/28 17 746

Ružena KOVÁČIKOVÁ

podateľňa
Telefón 044/28 17 744
 

Ing. Alena Bednárová

vedúca oddelenia
Telefón 044/ 281 7743

Ing. Samuel Vlček

Telefón 044/ 281 7759

Ing. Magdaléna Bachanová

Telefón 044/ 281 7742

Ing. Beáta Sojčáková

Telefón 044/ 281 7751

Ing. Veronika Žatkuláková

Telefón 044/ 281 7749

Bc. Jana Horváthová

Telefón 044/ 281 7755

Mgr. Ľubomíra Nemčeková

Telefón 044/ 281 7739

Otília Hanousková

Telefón 044/ 281 7756

Marta Klačková

Telefón 044/ 281 7746

Ing. Veronika Porubanová

Telefón 044/ 281 7745
 

JUDr. Jana Sucháreková

vedúca oddelenia
Telefón 044/ 281 7741

Mgr. Beata Tarageľová

Telefón 044/ 281 7753

Mgr. Katarína Krajčiová

Telefón 044/ 281 7757

PhDr. Mgr. Zuzana Fagová

Telefón 044/ 281 7744

Mgr. Zuzana Klačková

Telefón 044/ 281 7758

Ing. Veronika Burganová

Telefón 044/ 281 7754

Bc. Mária Tichá

Telefón 044/ 281 7738

Eva Krakovská

Telefón 044/ 281 7752

Zuzana Voreková

Telefón 044/ 281 7750

Ružena Kováčiková

Telefón 044/ 281 7744

Ľubica Dobríková

Telefón 044/ 281 7754