Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2020, nedeľa
 

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor

Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón 043/2817760, 0961465710

Meno Funkcia Telefón Č.kanc.  E-mail 
         
Ing.Peter Haľama vedúci odboru 2 817 761  ,  0961465712  304 peter.halama@skgeodesy.sk
         
Ing.Katarína Móricová Krupcová veúca odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 764, 0961465713  308 katarina.moricova@skgeodesy.sk
Viera Ursínyová odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam 2 817 764  ,  0961465710  310 viera.ursinyova@skgeodesy.sk
Ing.Miriam Bulejčíková

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 765  ,  0961465721 

 09   (KC)

miriam.bulejcikova@skgeodesy.sk
Ing.Beata Gáborová

odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam

2 817 765 ,  0961465721 

 09 (KC)

beata.gaborova@skgeodesy.sk
         
Bc.Martina Vavrová vedúca odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 762  ,  0961465711  305 martina.vavrova@skgeodesy.sk
Ing.Lenka Marčeková odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 769, 0961465714  317 lenka.marcekova@skgeodesy.sk
Ing.Zdenka Cinková

odd.tech. dokument. a posk.informácií

2 817 767 ,   0961465715  318 zdenka.cinkova@skgeodesy.sk
Ing. Michaela Krchňavá odd.tech. dokument. a posk.informácií 2 817 763  304 michaela.krchnava@skgeodesy.sk
Michaela Hullová

odd.tech. dokument. a posk.informácií

2 817 766  ,  0961465722 

 318

michaela.hullova@skgeodesy.sk