Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Korešpondenčná adresa odboru

Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor
P.O.BOX 36
066 03 Humenné 3

Sídlo výkonu práce

Štefánikova 18, Humenné
Telefón 057/2818625
Fax 057/7754281
 

Úradné hodiny

P, U, Š: 08,00 - 15,00
S:         08,00 - 17,00
Pi:        08,00 - 14,00

 

JUDr. Alena Vysočanská

vedúca odboru
Telefón 057/2818622
Fax 057/7754281

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Miroslav Ferko

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818623

Ing. Beáta Schwartzová

odborný radca
Telefón 057/2818627

Ing. Silvia Matiasová

odborný radca
Telefón 057/2818632

Ing. Renáta Bilecová

odborný radca
Telefón 057/2818631

Beáta Adamcová

hlavný referent
Telefón 057/2818625

Peter Adamec

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Beáta Balážová

hlavný referent
Telefón 057/2818636

Michal Džupinka

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Oddelenie práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Anton Hlavatý

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818624

Jarmila Jackovičová

hlavný referent
Telefón 057/2818629

Iveta Žolnová

hlavný referent
Telefón 057/2818634

Beáta Madejová

hlavný referent
Telefón 057/2818633

Eva Kostolníková

hlavný referent
Telefón 057/2818633

Daniela Bodnárová

hlavný referent
Telefón 057/2818634