Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Katastrálny odbor

Zamestnanci

Ing. Viera Spišiaková

vedúca odboru
Telefón 052/281 87 02
Fax 052/772 50 19

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Luboš Leskovjanský

vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 052/281 87 03

Ing. Zdenka Drozdová

odborný radca
Telefón 052/281 87 16

Ing. Milan Hurčala

odborný radca
Telefón 052/281 87 13

Dana Kloudová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 10

Ing. Michaela Kušionová

radca
Telefón 052/281 87 96

Ing. Milan Kužiel

odborný radca
Telefón 052/281 87 00

Bc. Alica Matúšová

odborný radca
Telefón 052/281 87 96

Ing. Beáta Semanská

odborný radca
Telefón 052/281 87 07

Lenka Steinerová

hlavný referent
Telefón 052/290 20 36

Ing. Marcela Šlesariková

radca
Telefón 052/281 87 01

Ing. Dagmar Valkovičová

radca
Telefón 052/281 87 14

Ing. Anna Zagorová

odborný radca
Telefón 052/281 87 17

Ing. Ivana Hurčalová

radca
Telefón 052/281 87 10

Vladimír Gavalier

hlavný referent
Telefón 052/281 87 95
 

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Bibiána Brugošová

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 052/281 87 04

Ing. Eva Uliková

samostatný radca
Telefón 052/281 87 01

Mgr. Dana Dučáková

hlavný referent
Telefón 052/281 87 95

Mária Haverová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 06

Jana Hyblerová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 09

Mgr. Martin Lučan

odborný radca
Telefón 052/281 87 08

Zuzana Kosková

hlavný referent
Telefón 052/281 87 15

Monika Krajňáková

hlavný referent
Telefón 052/290 20 32

Ing. Terézia Leskovjanská

radca
Telefón 052/281 87 10

Ing. Edita Mlynárová

odborný radca
Telefón 052/281 87 18

Daniela Paráková

hlavný referent
Telefón 052/281 87 05

Ivana Petruľová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 05

JUDr. Dávid Pospíšil

odborný radca
Telefón 052/281 87 06

Richard Šterbák

hlavný referent
Telefón 052/281 87 12

Eva Švirlochová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 11

Renáta Zadžorová

hlavný referent
Telefón 052/281 87 09

 

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.