Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Športová 2, Stropkov
Telefón 054/2818824
Fax 054/7428452

Ing. Marta Brendzová

poverená vykonavaním funkcie veducého kat. odboru
Telefón 054 281 8821
Fax 054 742 8452

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

 

Ing. Miloš Korekáč

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8823

Milan Čurilla

hlavný referent
Telefón 054/281 8826

Ing. Ján Slaminka

odborný radca
Telefón 054/281 8827

Bc. Katarína Cichá

samostatný radca
Telefón 054/281 8826

Ing. Daniela Soóšová

hlavný radca
Telefón 054 281 8825

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bc. Alena Baranová

samostatný radca
Telefón 054 281 8820

Ľubica Bzdiľová

radca
Telefón 054 281 8820

Emília Polivčaková

radca
Telefón 054 281 8824

Ing. Viera Fedorišinová

radca
Telefón 054 281 8824

Ing. Bc. Zuzana Motyková

vedúca oddelenia
Telefón 054 281 8829

Martin Žanony

hlavný referent
Telefón 054/281 8826

 

Úradné hodiny
Pondelok    08,00 - 15,00
Utorok        08,00 - 15,00
Streda   08,00 - 17,00
Štvrtok   08,00 - 15,00
Piatok   08,00 - 14,00