Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Katastrálny odbor

JUDr. Jana Brušková

vedúci odboru
Telefón 054/2818842
Fax 054/7863299

 

 Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Kaliňáková

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8843
Fax 054/7863 299

Ing. Miroslav Semančík

samostatný radca
Telefón 054/281 8850

Ing. Tatiana Zdravecká

radca
Telefón 054/281 8846

Helena Zelizňaková

hravný referent
Telefón 054/281 8841

Ján Jačanin

hlavný referent
Telefón 054/2818845

Mária Štofková

hlavný referent
Telefón 054/281 8855

Adriana Hojdová

hlavný referent
Telefón 054/281 8840

Marcela Hajduková

hlavný referent
Telefón 054/281 8840

Elena Zelizňaková

hlavný referent
Telefón 054/281 8855

Ing. Peter Ozogár

odborný radca
Telefón 054/281 8847

Ing. Viktória Hamarčáková

samostatný radca
Telefón 054/281 8841

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Michal Ksenič

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8844
Fax 054/7863 299

Ing. Martina Fecenková

samostatný radca
Telefón 054/281 8841

JUDr. Šárka Kaliňáková

odborný radca
Telefón 054/281 8848; 054/7863 130

Marta Babejová

hlavný referent
Telefón 054/281 8846

Helena Kaliňaková

hlavný referent
Telefón 054/281 8849

Nadežda Lombartová

hlavný referent
Telefón 054/281 8850