Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

JUDr. Jana Brušková

vedúca odboru
Telefón 054/281 8842; 054/7863 134
Fax 054/7863 299

 

 Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Kaliňáková

vedúca oddelenia
Telefón 054/281 8843
Fax 054/7863 299

Ing. Tatiana Zdravecká

odborný radca
Telefón 054/281 8853

Mária Štofková

hlavný referent
Telefón 054/281 8855

Marcela Hajduková

hlavný referent
Telefón 054/281 8840

Elena Zelizňaková

radca
Telefón 054/281 8855

Mgr. Viktória Horochoničová

samostatný radca
Telefón 054/281 8850

Ing. Marcela Semančíková

hlavný radca
Telefón 054/281 8847

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Michal Ksenič

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8844
Fax 054/7863 299

Helena Zelizňaková

radca
Telefón 054/281 8841

Ján Jačanin

radca
Telefón 054/281 8845

Adriana Hojdová

radca
Telefón 054/281 8840

Ing. Martina Fecenková

samostatný radca
Telefón 054/281 8841

JUDr. Šárka Kaliňáková

hlavný radca
Telefón 054/281 8848; 054/7863 130

Marta Babejová

radca
Telefón 054/281 8846

Helena Kaliňaková

radca
Telefón 054/281 8849