Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Katastrálny odbor

JUDr. Jana Brušková

vedúci odboru
Telefón 054/2818842
Fax 054/7863299

 

 Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Kaliňáková

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8843
Fax 054/7863 299

Ing. Tatiana Zdravecká

radca
Telefón 054/281 8846

Mária Štofková

hlavný referent
Telefón 054/281 8855

Marcela Hajduková

hlavný referent
Telefón 054/281 8840

Elena Zelizňaková

hlavný referent
Telefón 054/281 8855

Mgr. Viktória Horochoničová

samostatný radca
Telefón 054/281 8841

Ing. Marcela Semančíková

hlavný radca
Telefón 054/281 8847

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Michal Ksenič

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8844
Fax 054/7863 299

Helena Zelizňaková

hravný referent
Telefón 054/281 8841

Ján Jačanin

hlavný referent
Telefón 054/281 8845

Adriana Hojdová

hlavný referent
Telefón 054/281 8840

Ing. Martina Fecenková

samostatný radca
Telefón 054/281 8841

JUDr. Šárka Kaliňáková

odborný radca
Telefón 054/281 8848; 054/7863 130

Marta Babejová

hlavný referent
Telefón 054/281 8846

Helena Kaliňaková

hlavný referent
Telefón 054/281 8849