Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce - klientské centrum

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Telefón 057/3215707, 057/3215708 - poskytovanie informácií

Telefón 057/3215709, 057/3215710 - registratúra katastrálnych podaní

 

Úradné hodiny

Pondelok:

8:00 - 15:00

Utorok:

8:00 - 15:00

Streda:

8:00 - 17:00

Štvrtok:

8:00 - 15:00

Piatok:

8:00 - 14:00

 

JUDr. Alena Maščuchová

vedúca odboru

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Lenka Veľková

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818863

Ing. Štefan Vida

odborný radca
Telefón 057/2818867

Mária Breznická

hlavný referent
Telefón 057/2818870

Agáta Šimková

hlavný referent
Telefón 057/3215708

Ing. Alexandra Lehetová

samostatný radca
Telefón 057/2818868

Erika Pavelicová

hlavný referent
Telefón 057/2818868

Mária Vargová

hlavný referent
Telefón 057/2818870

Iveta Nemčíková

hlavný referent
Telefón 057/3215707

 

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Viera Rošková

vedúca oddelenia
Telefón 057/2818865

JUDr. Martin Zeleňák

odborný radca
Telefón 057/2818864

Marta Gregusová

hlavný referent
Telefón 057/2818861

Adriana Ilčišinová

hlavný referent
Telefón 057/2818860

Iveta Olexová

hlavný referent
Telefón 057/2818860

Veronika Urbanová

hlavný referent
Telefón 057/2818875

Mgr. Ivana Košičanová

hlavný referent
Telefón 057/3215709

Alena Mihalisková

hlavný referent
Telefón 057/2818875

Jana Hlavatá

hlavný referent
Telefón 057/3215710