Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Námestie Majstra Pavla 59, Levoča
Telefón 053/2818670
Fax 053/4471430

Ing. Dušan Gallovič

vedúci odboru
Telefón 053/2818662
Fax 053/4471430

 

Oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Ing. Zuzana Repaská

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 053/2818668

Ing. Elena Karabinošová

hlavný radca
Telefón 053/2818668

Ing. Anna Timošová

samostatný radca
Telefón 053/2818660

Bc. Eva Lačná

samostatný radca
Telefón 053/2818660

Katarína Hrustičová

radca
Telefón 053/3100423

Katarína Toporcerová

radca
Telefón 053/3100423

Jarmila Gondová

radca
Telefón 053/2818660

 

Oddelenia technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Vincentyová

vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 053/2818670

Ing. Marcela Hricová

hlavný radca
Telefón 053/2818673

Ing. Mária Kočanová

odborný radca
Telefón 053/2818669

Ing. Štefan Koperdák

samostatný radca
Telefón 053/3100421

Terézia Cabalová

radca
Telefón 053/3100421

Katarína Hricová

hlavný referent
Telefón 053/2818660