Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Katastrálny odbor

                                        OZNAM

katastrálny odbor je od 19. 03. 2014 presťahovaný do budovy

          Daňového úradu v Sobranciach, Švermová 16

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Švermova16, 073 01 Sobrance
Telefón 056/281 83 61
Fax 056/652 38 16

Ing. Ján Sklár

vedúci katastrálneho odboru
Telefón 056/281 83 60

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácii

Ing. Jana Čuhaničová

vedúca oddelenia
Telefón 056/281 83 83

Ing. Monika Pastyriková

Telefón 056/281 83 78

Bc. Renáta Kapraľová

Telefón 056/281 83 83

Ing. Monika Horňáková

Telefón 056/281 83 61

Marcela Kiriláková

Telefón 056/281 83 79

Mgr. Zuzana Maľuková

Telefón 056/281 83 61

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bc. VieraTabišová

vedúca oddelenia
Telefón 056/281 83 68

Registratúra - prízemie

Telefón 056/281 93 61

Ing. Anna Čigášová

Telefón 056/281 83 75

Danka Dermeková

Telefón 056/281 83 68