Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor - pracovisko Južná trieda 82, 040 17  Košice

JUDr. Dana Telepčáková

vedúca odboru
Telefón 055 / 2818240

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Ing. Juliana Bučková

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818270

Ing. Katarína Chimičová

Telefón 055 / 2818248

Ing. Vladimír Országh

Telefón 055 / 2818243

JUDr. Júlia Paraničová

Telefón 055 / 2818243

Ing. Monika Jakubíková

Telefón 055 / 2818263

Jana Mihaľová

Telefón 055 / 2818257

Iveta Bernátová

Telefón 055 / 2818253

Ing. Tatiana Borčová

Telefón 055 / 2818252

Alica Molnárová

Telefón 055 / 2818263

Mgr. Radka Rabatinová

Telefón 055 / 2818249

Daniela Pástorová

Telefón 055 / 2818248

Viera Takáčová

Telefón 055 / 2818248

Andrea Tomaškovičová

Telefón 055 / 2818251

JUDr. Adrián Poštha

Telefón 055 / 2818260

Iveta Žitňanová

Telefón 055 / 2818258

Henrieta Lacková

Telefón 055 / 2818241

Jozefína Kavuľová

Telefón 055 / 2818242

Mgr. Tomáš Varga

Telefón 055 / 281 8246

Mgr. Tibor Matis

Telefón 055 / 2818256

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Viera Ceľuchová

vedúca oddelenia
Telefón 055 / 2818250

Ing. Martina Olexová

Telefón 055 / 2818263

Ing. Alžbeta Miliczká

Telefón 055 / 2818257

Ing. Lucia Karpátyová

Telefón 055 / 281 8247

Mgr. Henrieta Anderková

Telefón 055 / 2818249

Mgr. Ingrid Hanuľová

Telefón 055 / 2818252

Ing. Peter Kvašný

Telefón 055 / 2818264

Ivica Prokopovičová

Telefón 055 / 2818250

Anna Dysková

Telefón 055 / 2818245

Katarína Bordášová

Telefón 055 / 2818255

Veronika Majorošová

Telefón 055 / 2818257

Eva Dienešová

Telefón 055 / 2818262

Ing. Silvia Mikitová

Telefón 055 / 2818264

Marcela Tóthová

Telefón 055 / 2818259

Bc. Marcel Pisák

Telefón 055 / 2818246

Ing. Zuzana Dobišová

Telefón 055 / 2818264

Ing. Mgr. Jozef Buran

Telefón 055 / 281 8253

Ingrid Lysá

Telefón 055 / 2818261

Ivana Semančová

Telefón 055 / 2818259

Katastrálny odbor - pracovisko Podhorská 28, 045 01  Moldava nad Bodvou

Oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Mgr. Lucia Ondová

Telefón 055 / 2818284

Silvia Palčíková

Telefón 055 / 2818244

Gabriela Široká

Telefón 055 / 2818244

Jana Véberová

Telefón 055 / 281 8283

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Silvia Drotárová

Telefón 055 / 2818286

Valéria Jámborová

Telefón 055 / 281 8286

Iveta Takáčová

Telefón 055 / 2818244

Katarína Verbőcziová

Telefón 055 / 2818282

Ing. Silvia Szalayová

Telefón 055 / 2818280

Lucia Komjátiová

Telefón 055 / 2818281

Ing. Elena Szabóová

Telefón 055 / 2818281