Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Informácie katastrálneho odboru

Katastrálny odbor

Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

JUDr. Daniel Švirk, vedúci odboru

Telefón 051/2818500
Fax 051/7711573

Oddelenie registratúry

JUDr. Karin Holvayová, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818560
Fax 051/7711573

Martina Kolačkovská

registratúra a podateľňa odboru
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

Iveta Valkučáková

registratúra a podateľňa odboru
Telefón 051/2818505
Fax 051/7711573

Tatiana Horváthová

Telefón 051/2818748

Mgr. Dana Mačejová

Telefón 051/2818571

Iveta Pošiváková

Telefón 051/2818725

Marián Turák

Telefón 051/2818725

Milada Vyhonská

Telefón 051/2818725

Mgr. Nikola Jacko Vaňová

Telefón 051/2818741

Ivana Pončáková

Telefón 051/2818753

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Vožníková, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818724
Fax 051/7711573

Zdenka Gladišová

Telefón 051/2818734

Eva Iľová

Telefón 051/2818738

JUDr. Elena Kahancová

Telefón 051/2818732

Jana Koľová

Telefón 051/2818742

Bc. Beáta Kontrošová

Telefón 051/2818738

Zuzana Kučerenková

Telefón 051/2818746

Bc. Mária Pališinová

Telefón 051/2818737

Helena Pravdová

Telefón 051/2818742

Jana Pustá

Telefón 051/2818737

Iveta Vaňová

Telefón 051/2818734

Danka Varmeďová

Telefón 051/2818737

JUDr. Nikol Sontag

Telefón 051/2818581

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Viera Repáňová, vedúca oddelenia

Telefón 051/2818723
Fax 051/7711573

Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Ing. Richard Daňko, vedúci referátu

Telefón 051/2818722

JUDr. Marián Guzi

Telefón 051/2818736

Ing. Terézia Kollárová

Telefón 051/2818739

Katarína Petrovová

Telefón 051/2818720

Bc. Ingrid Sečková

Telefón 051/2818735

 Technicko - informačný referát

Ing. Andrej Tarasovič, vedúci referátu

Telefón 051/2818733

Poskytovanie informácií pre fyz. a práv. osoby vykonávajúce geodet. a kartograf. činnosti

Telefón 051/2818743

Ing. Martina Bielená

Telefón 051/2818515

Anna Dačová

Telefón 051/2818721

Lýdia Fabianová

Telefón 051/2818721

Eva Fedorčáková

Telefón 051/2818721

Mgr. Svetlana Grittersová

Telefón 051/2818553

Ing. Iveta Haniková

Telefón 051/2818726

Ing. Bernardeta Hanisová

Telefón 051/2818740

Anna Herbertová

Telefón 051/2818750

Eva Imrichová

Telefón 051/2818741

Iveta Kačírková

Telefón 051/2818741

Ing. Daniela Kalenská

Telefón 051/2818727

Ing. Anna Litvová

Telefón 051/2818553

Ing. Lenka Lukáčeková

Telefón 051/2818726

Ing. Július Miščík

Telefón 051/2818728

Eva Müllerová

Telefón 051/2818743

Ing. Eva Reistetterová

Telefón 051/2818728

Milan Rohaľ

Telefón 051/2818721

Ing. Monika Skirková

Telefón 051/2818726

Ing. Eva Straková

Telefón 051/2818515

Emília Tomková

Telefón 051/2818745

Margita Zachardalová

Telefón 051/2818750