Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Hviezdoslavova 3, v Klientskom centre Okresného úradu v Trenčíne

Tel: 032/7411 602, 032/7411 571, 032/7411 572

 Úradné hodiny:

P: 08,00 - 15,00; U: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 17,00; Š: 08,00 - 15,00; Pi: 08,00 - 14,00


Pošli správu: sktn@skgeodesy.sk

 

Oznamy, verejné vyhlášky, dokumenty

Kontakty


Ing. Elena Scheryová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 600
 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jana Šimončíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 610


        Referát opráv chýb a katastrálnych konaní

Bc. Zuzana Hertlová

samostatný radca
Telefón 032/7411 627

Bc. Lenka Janečková

samostatný radca
Telefón 032/7411 628

Ing. Alena Janušková

vedúca referátu
Telefón 032/7411 626


        Technicko-informačný referát

Ing. Dana Studená

vedúca referátu
Telefón 032/7411 611

Ing. Lenka Zavřelová

odborný radca
Telefón 032/7411 625

Ing. Rastislav Mojžiš

odborný radca
Telefón 032/7411 622

Ing. Zuzana Panáková

odborný radca
Telefón 032/7411 623

Ján Kašlík

radca
Telefón 032/7411 620

Ing. Dominika Mikušová

radca
Telefón 032/7411 618

Ing. Jana Drobenová

odborný radca
Telefón 032/7411 614

Darina Hrdličková

radca
Telefón 032/7411 617

Ing. Janka Bartošová

odborný radca
Telefón 032/7411 612

Ing. Jana Drhová

odborný radca
Telefón 032/7411 613

Marta Markuseková

radca
Telefón 032/7411 621

Mgr. Martin Habánek

odborný radca
Telefón 032/7411 616


Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Andrea Štefancová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 630

Zuzana Betáková

radca
Telefón 032/7411 632

Anna Červená

radca
Telefón 032/7411 633

Marcela Fabianová

radca
Telefón 032/7411 634

Anna Malcová

radca
Telefón 032/7411 637

Bc. Marta Matečná

radca
Telefón 032/7411 638

Mgr. Bronislava Petrejová

hlavný radca
Telefón 032/7411 641

Mgr. Miriam Miškechová

odborný radca
Telefón 032/7411 639

Bc. Jarmila Šrámeková

radca
Telefón 032/7411 643

Mgr. Zuzana Slivoňová

radca
Telefón 032/7411 645

Bc. Milada Ždrnja

samostatný radca
Telefón 032/7411 646

JUDr. Tatiana Kudělková

odborný radca
Telefón 032/7411 635

Mgr. Anna Jurčíková

samostatný radca
Telefón 032/7411 642

Mgr. Lenka Cholujová

odborný radca
Telefón 032/7411 636

JUDr. Eva Adamovičová

odborný radca
Telefón 032/7411 644

Ing. Ivana Bendová

odborný radca
Telefón 032/7411 631

Ing. Luboš Beňo

radca
Telefón 032/7411 615

Oddelenie registratúry

Ing. Rastislav Kočický

vedúci oddelenia, administrátor databáz
Telefón 032/7411 601

Renata Košovanová

radca
Telefón 032/7411 602
Fax 032/7411 609

Ing. Žofia Čechovská

radca
Telefón 032/7411 603

Katarína Holíčková

hlavný referent
Telefón 032/7411 604

Soňa Zeleníková

hlavný referent
Telefón 032/7411 607

Mgr. Martin Tomala

hlavný referent
Telefón 032/7411 605

Eva Mikulová

hlavný referent
Telefón 032/7411 606

 

P: 08,00 - 15,00; U: 08,00 - 15,00; S: 08,00 - 17,00; Š: 08,00 - 15,00; Pi: 07,00 - 14,00