Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Švermova16, 073 01 Sobrance
Telefón 056/281 83 61

Ing. Ján Sklár

vedúci katastrálneho odboru
Telefón 056/281 83 60

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácii

Ing. Jana Čuhaničová

vedúca oddelenia
Telefón 056/281 83 83

Bc. Renáta Kapraľová

Telefón 056/281 83 83

Marcela Kiriláková

Telefón 056/281 83 78

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bc. VieraTabišová

vedúca oddelenia
Telefón 056/281 83 68

Danka Dermeková

Telefón 056/281 83 61

Ing. Monika Horňáková

Telefón 056/281 83 61

Mgr. Zuzana Maľuková

Telefón 056/281 83 68

Ing. Monika Pastyriková

Telefón 056/281 83 75

Registratúra

Telefón 056/281 83 61