Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Akčný plán okresu Medzilaborce

 

1.  Zákon č. 336/2015 (PDF, 216 kB)

2.  Zákon č. 539/2008 (PDF, 239 kB)

3.  Akčný plán NRO ML (PDF, 2 MB)

4.  Štatút výboru NRO ML (PDF, 246 kB)

5.  Menný zoznam členov výboru NRO ML (PDF, 34 kB)

6.  Zápisnice zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 26-06-2018 (PDF, 819 kB)

       - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-08-2018 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-09-2018 (PDF, 983 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 28-09-2018 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 20-3-2019 (PDF, 820 kB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 24-04-2019 (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia Výboru NRO Medzilaborce 23-09-2019 (PDF, 1 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce  (PDF, 2 MB)

     - Zápisnica zo zasadnutia výboru NRO pre rozvoj okresu Medzilaborce 25-06-2020 (PDF, 2 MB)

7.   Zápisnice o hlasovaní „per rolam" k vydaniu stanoviska Výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce

      - Zápisnica z hlasovania výboru NRO ML formou per rollam (PDF, 1 MB)

8.   Výzva 01-2018 (PDF, 294 kB)

9.   Žiadosť o poskytnutie regionalného príspevku - vzor (DOCX, 77 kB)

10.  Register doručených žiadosti k  výzve 01-OÚ ML-2018 (PDF, 198 kB)

11.  Dodatok č.1 k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 793 kB)

12.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.1 (PDF, 2 MB)

13.  Výzva 02 - 2019 - ukončená (PDF, 592 kB)

14.  Žiadosť o regionálny príspevok  -  nový vzor (DOCX, 72 kB)

15.  Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č.1 ( schéma de minimis ) (PDF, 760 kB)

16.  Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie RP podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (PDF, 725 kB)

17.  Register doručených žiadosti k výzve 02 - OÚ ML - 2019 (PDF, 423 kB)

18.  Výzva 03 - 2019 ukončená (PDF, 588 kB)

19.  Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby ( schéma pomoci de minimis ) (PDF, 1 MB)

20.  Register doručených žiadosti k výzve 03 - OÚ ML - 2019  (PDF, 444 kB)

21.  Dodatok č.2_k Akčnému plánu NRO ML (PDF, 1 MB)

22.  Akčný plán NRO ML v znení dodatku č.2 (PDF, 2 MB)

23.  Výzva 04/2020 - ukončená  (PDF, 588 kB)

24.  Register doručených žiadosti k Výzve 04 - OÚ - 2020 (PDF, 419 kB)

25.  Výzva 05/2020 (PDF, 907 kB)

     - Príloha č. 1 vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 146 kB)