Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Knižnica

AKÉ KNIHY U NÁS NÁJDETE?

V našom archíve sú uložené rôzne periodiká a knihy zo staršieho obdobia, ale i tie súčasné. Vzhľadom na rôznorodosť a svoj pôvod, boli už pri preberaní naša knižnica rozdelená na:

1.      Knižnicu odbornú (základnú knižnicu nášho archívu)

2.      Knižnicu Šamorínsku (prebratú z knižnice mesta Šamorín)

3.      Knižnicu úradných príručiek (ktoré boli súčasťou rôznych fondov)

4.      Knižnicu právnickú (v ktorej bola vytvorená zbierka zákonov, vyhlášok a nariadení)

Zatiaľ je čiastočne spracovaná a usporiadaná len základná knižnica nášho archívu, v ktorej súčasnosti evidujeme viac ako 4000 titulov. Postupne pracujeme na vytvorení katalógov a databázy, v ktorých by bolo možné knihy ľahko a jednoducho vyhľadať a sprístupniť tak návštevníkom. Zatiaľ ponúkame aspoň zoznam periodík, ktoré sa u nás nachádzajú a na vyhľadávanie sú k dispozícii na prezenčné štúdium v našej bádateľni.

                       KATALÓGY:

·         Zoznam periodík (k 19.4.2012)

·         Zoznam monografií – abecedný zoznam titulov (k 12.4.2012)

 

Pracovníčka zodpovedná za knižnicu: Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová

(Ďalšie katalógy budú zverejnené neskôr. Za preklepy sa ospravedlňujeme. Za pochopenie ďakujeme)

 

Dôležité odkazy

·Kontakty

·Kde nás nájdete

·Bádateľský poriadok

·  Zoznam obcí regiónu

·Dokumenty na stiahnutie

·  Správa o činnosti archívu

·  Knižnica

·  Publikácie

·  Podujatia v archíve

          aktuálne

      uskutočnené

 

 zoznam archívnych fondov

 

       Služby pre verejnosť:

pracovisko Šaľa a detašované

pracovisko Lúč na Ostrove:

pondelok - piatok : 8:00 - 15:30

  

Nepresné alebo nedostačujúce informácie? Pomôžte nám zlepšiť stránku.

 

Dôležité oznamy