Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Kontaktné údaje zapisovateľky volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Podľa § 14 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. uvedené subjekty podávajú kandidátne listiny najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb, t.j. do 30. septembra 2013 zapisovateľke volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorou je JUDr. Adriana Korcová.

Kontaktné údaje zapisovateľky volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja:

 

JUDr. Adriana Korcová

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Župné námestie č. 3, 949 01 Nitra

Tel. číslo: 037/69 301 20

Mobil: 0911 545 787

e-mail: adriana.korcova@unsk.sk