Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Kontakty

Prednosta

Mgr. et Mgr. Andrej Gallo, MBA

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/3100 410
Fax 041/55 40 810

Organizačný odbor - supervizor

Eva Kolkusová , supervizor

Telefón 041/3100 421
Fax 041/55 40 810
 

Katastrálny odbor

Ing. Miroslava Kružliaková

vedúca odboru
Telefón 041/281 7530, 041/31 00 413

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Šebeňová Jana, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 041/281 7532, 041/31 00 416

Bc. Dana Ciesariková

Telefón 041/281 7537

Zita Ďungelová

Telefón 041/281 7540

Alena Hlavoňová

Telefón 041/281 7540

Bc. Martin Hruštinec

Telefón 041/281 7532

Veronika Baráková

Telefón 041/281 7537

Marián Drábik

Telefón 041/281 7536

Mgr. Tomáš Levko

Telefón 041/281 7542

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Gabriela Marková

vedúca oddelenia
Telefón 041/281 7539, 041/31 00 415

Zuzana Culáková

Telefón 041/281 7534

Slávka Kurtišová

Telefón 041/281 7542

Helena Labudová

Telefón 041/281 7542

Jarmila Petrovská

Telefón 041/281 7535

JUDr. Táňa Kaštanová

Telefón 041/31 00 427

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Beáta Kocincová

vedúca odboru
Telefón 041/3100 418

Ing. Michaela Čurlejová

Telefón 041/3100 419

Mgr. Anna Uríčková

Telefón 041/3100 419

Odbor krízového riadenia

Mgr. Roman Raždík

vedúci odboru
Telefón 041/3100 412

Mgr. Daniela Palková

Telefón 041/3100 412

Okresný úrad Žilina - pracovisko odboru živnostenského podnikania

Telefón 041/3100 420

Pozemkovy a lesný odbor

Telefón 041/3100 417

Oddelenie dokladov PZ

Marcela Čmáriková

Telefón 041/3100 424

Katarína Milučká

Telefón 041/31 00 424