Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Kontakty

Prednosta

Ing. Michal Drábik

Zámok 104, Bytča
Telefón 041/31 00 410
Fax 041/55 40 810

Organizačný odbor

Eva Kolkusová

Telefón 041/31 00 411
Fax 041/55 40 810

Mgr. Andrea Václavíková - supervizor

Telefón 041/31 00 421
 

Katastrálny odbor

Ing. Miroslava Kružliaková

vedúca odboru
Telefón 041/041/31 00 413, 0918 590 445

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Šebeňová Jana, Ing.

vedúca oddelenia
Telefón 041/041/31 00 416

Bc. Dana Ciesariková

Telefón 041/31 00 414

Jarmila Petrovská

Telefón 041/31 00 428

Alena Hlavoňová

Telefón 041/31 00 425

Marián Drábik

Telefón 041/31 00 425

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Gabriela Marková

vedúca oddelenia
Telefón 041/31 00 415

Zuzana Culáková

Telefón 041/31 00 422

Slávka Kurtišová

Telefón 041/31 00 428

Helena Labudová

Telefón 041/31 00 428

Bc. Martin Hruštinec

Telefón 041/31 00 416

JUDr. Táňa Kaštanová

Telefón 041/31 00 427

 Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Beáta Kocincová, vedúca odboru

ŠS ochrana ovzdušia, EIA
Telefón 041/31 00 418, 0915 980 142

Ing. Michaela Čurlejová

ŠS odpadové hospodárstvo
Telefón 041/31 00 419, 0917 599 381

Mgr. Anna Uríčková

ŠS vodné hospodárstvo
Telefón 041/31 00 419, 0917 599 381

Ing. Simona Šebová

ŠS ochrana prírody a krajiny
Telefón 041/31 00 417, 0917 599 381

Odbor krízového riadenia

Mgr. Roman Raždík

vedúci odboru
Telefón 041/31 00 412, 0915 979 568

Mgr. Daniela Palková

Telefón 041/31 00 412, 0918 842 710

Okresný úrad Žilina - pracovisko odboru živnostenského podnikania

Ing. Ivan Kubica

Telefón 041/3100 420

Živnostenské podnikanie - informácie a formuláre na stiahnutie

 

Pozemkovy a lesný odbor

Telefón 041/3100 421

Oddelenie dokladov PZ

Marcela Čmáriková

Telefón 041/3100 424

Katarína Milučká

Telefón 041/31 00 424