Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Kontakty

Prednosta:

Mgr. Erika Turanová

prednostka okresného úradu
Telefón 045/541 0943; 0961 63 5770

sekretariát prednostu
Telefón 0961 63 5771

Organizačný odbor:

Viera Bavalová

organizačný odbor
Telefón 0961 63 5785

Ľubica Hajtmaníková

supervízor
Telefón 0961 63 5780

Odbor krízového riadenia:

Ing. Dáša Oppová

odbor krízového riadenia
Telefón 045/539 3270; 0961 63 5773

služobná pohotovosť

Telefón 0918 849 365

Katastrálny odbor:

Ing. Marián Drugda

vedúci katastrálneho odboru
Telefón 045/281 9760; 045/557 2325

JUDr. Jenka Štiasna

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 045/281 9763; 045/557 2326

Bc. Peter Kuzma

vedúci technického oddelenia, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/281 9605; 045/557 2327

Ľubica Guttenová

registratúra - príjem listín
Telefón 045/281 9761

Jana Šurinová

registratúra - príjem listín
Telefón 045/281 9761

Iveta Oravcová

zápis listín
Telefón 045/281 9766

Branislava Priadková

zápis listín
Telefón 045/281 9771

Slavomíra Nemčoková

zápis listín
Telefón 045/281 9764

Marta Repická

zápis listín
Telefón 045/281 9768

Ján Čierny

poskytovanie informácií, ROEP, PU
Telefón 045/281 9769

Bibiana Kružicová

aktualizácia VKM, poskytovanie informácií
Telefón 045/281 9767

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Ing.Milan Blaško

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Telefón 0961 63 5774

Ing. Miroslava Krištofíková

štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 0961 63 5775

ing. Klára Slaná

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 0961 63 5776

Mgr. Mariana Dendišová

štátna vodná správa
Telefón 0961 63 5777