Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Kontakty

 

Kontakt na Okresný úrad Žarnovica

Okresný úrad Žarnovica

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 045/6723954
Fax 045/671 6017

Ing. Štefan Balko - prednosta

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.407
Telefón 045/692 0820, mobil:0918 848918
Fax 045/671 6017

 

Kontakt na pracovníkov OÚ Žarnovica

Organizačný odbor

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.405
Telefón 045/ 672 3954
Fax 045/ 671 6017

Ing. Marianna Chovancová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.405
Telefón 045/672 3954
Fax 045/671 6017

Ján Hudec, supervízor

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch./ č.d.11
Telefón 2819918
Fax 045/6716017

odbor krízového riadenia

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica,
Telefón 045/ 692 1483, 045/5572331, mobil:918 849369
Fax 045/ 671 6017

Ing. Štefan Stripaj - vedúci odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, posch. III./ č.d.408
Telefón 045/ 692 1483, mobil:0918 849369

Mgr. Ivana Búciová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, posch. III./ č.d.408
Telefón 045/ 5572331, mobil:0911 292194

odbor starostlivosti o životné prostredie

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón tel.: 096164 5756, mobil: 0905 272449, 045/ 679 0908

Mgr. Ivana Borgulová - vedúca odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa v odpadovom hospodárstve
Telefón 0961645756, mobil:0905 272449

RNDr. Jana Maďarová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.8, štátna správa ochrany pred povodňami, štátna vodná správa, ŠS verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
Telefón 096164 5754

RNDr. Hromádková Marcela

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany ovzdušia, ŠS posudzovanie vplyvov na živ.prostredie
Telefón 096164 5755

Ing. Zuzana Polcová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany prírody a krajiny a ŠS rybárstva
Telefón 096164 5753

Odbor katastrálny

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 045/2819914

JUDr. Marcela Chovanová - vedúca odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.13
Telefón 045/2819910, mobil:0905 272433

Ing. Iveta Pallerová - vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.309
Telefón 045/2819911

Ing. Janka Lichtnerová - vedúci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.16
Telefón 045/ 2819912

Ing. Monika Žňavová - zástupca vedúceho oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch. č.d.410 (2.posch. č.14)
Telefón 045/2819916

 

Kontakt na pracovníkov - OÚ Žiar nad Hronom, pracovisko Žarnovica:

 
odbor živnostenského podnikania:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.302
Ing. Zita Salajová, Bc. Erika Nemečeková
tel.: 0961645751-2  
 
odbor všeobecnej vnútornej správy:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III.posch./č.d.414
Ing. Stanislava Štiglincová
tel.: 5572330, 0961642904
 
odbor pozemkový a lesný:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.9
Ing. Denisa Kúšiková
tel.: 096164 5758
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III.posch./č.d.403-4
Ing. Marika Ďuricová, Ing. Jana Hudecová
tel.: 045/ 5245071-3

 
Kontakt na pracovníkov - Polícia SR, pracovisko Žarnovica:
oddelenie dokladov :
tel: 096164 3426, 096164 3560