Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Kontakty

 

Kontakt na Okresný úrad Žarnovica

Okresný úrad Žarnovica

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 0961645741
Fax 0961604050

Mgr. Drahomír Vaculčiak - prednosta OÚ Žarnovica

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.407
Telefón 0961645740, mobil:0918 848918
Fax 0961604050

 

Kontakt na pracovníkov OÚ Žarnovica

Organizačný odbor

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.405
Telefón 0961645741
Fax 0961604050

Ing. Marianna Chovancová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch./ č.d.405
Telefón 0961645741
Fax 0961604050

Ján Hudec, supervízor

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch./ č.d.11
Telefón 0961645750
Fax 0961604050

odbor krízového riadenia

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica,
Telefón 0961645742-3, mobil:918 849369
Fax 0961604050

Ing. Štefan Stripaj - vedúci odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, posch. III./ č.d.408
Telefón 0961645743, mobil:0918 849369

Mgr. Ivana Búciová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, posch. III./ č.d.408
Telefón 0961645742, mobil:0911 292194

odbor starostlivosti o životné prostredie

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón tel.: 096164 5756, mobil: 0905 272449, 045/ 679 0908

Mgr. Ivana Borgulová - vedúca odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa v odpadovom hospodárstve
Telefón 0961645756, mobil:0905 272449

RNDr. Jana Maďarová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.8, štátna správa ochrany pred povodňami, štátna vodná správa, ŠS verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
Telefón 096164 5754

RNDr. Hromádková Marcela

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany ovzdušia, ŠS posudzovanie vplyvov na živ.prostredie
Telefón 096164 5755

Ing. Zuzana Polcová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany prírody a krajiny a ŠS rybárstva
Telefón 096164 5753

Odbor katastrálny

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 045/2819914

JUDr. Marcela Chovanová - vedúca odboru

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.13
Telefón 045/2819910, mobil:0905 272433

Ing. Iveta Pallerová - vedúci oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.309
Telefón 045/2819911

Ing. Janka Lichtnerová - vedúci oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.16
Telefón 045/ 2819912

Ing. Monika Žňavová - zástupca vedúceho oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 3.posch. č.d.410 (2.posch. č.14)
Telefón 045/2819916

 

Kontakt na pracovníkov - OÚ Žiar nad Hronom, pracovisko Žarnovica:

 
odbor živnostenského podnikania:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.302
Ing. Zita Salajová, Bc. Erika Nemečeková
tel.: 0961645751-2  
 
odbor všeobecnej vnútornej správy:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III.posch./č.d.414
pojednávacia miestnosť
tel.: 5572330, 0961642904 (096164 2914 - ZH)
 
odbor pozemkový a lesný:
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.9
Ing. Denisa Kúšiková
tel.: 096164 5758
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III.posch./č.d.403-4
Ing. Marika Ďuricová, Ing. Jana Hudecová
tel.: 0961645744-5

 
Kontakt na pracovníkov - Polícia SR, pracovisko Žarnovica:
oddelenie dokladov :
tel: 096164 3426, 096164 3560