Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Kontakty

Štátny archív v Bratislave

 Križkova 7

811 04 Bratislava

 

Riaditeľka archívu

PhDr. Lenka Pavlíková, PhD.

02/57 283 266

 

Sekretariát

02/57 283 266

02/57 283 268

 

Bádateľňa

02/57 283 261

02/57 283 262

 

Ústredňa

02/57 283 111

 

E-mail:

badatelna.ba@minv.sk

archiv.ba@minv.sk

 

                                                 

       
       
 

Oddelenie spracúvania archívnych dokumentov

   
  Mgr. Darina Fridrichová - vedúca oddelenia    
  Mgr. Ľuboš Janaček    
  Mgr. Lucia Ondíková    
 

Mgr. Katarína Tibenská

 

 

 

Mgr. Zlatica Výrostová 

 

 

 

Lýdia Školeková

 

 

       
 

Oddelenie služieb verejnosti 

   
 

Mgr. Michaela Urgošíková - vedúca oddelenia 

   
 

Mgr. Marián Babirát

   
  Mgr. Jana Bauerová, PhD.    
  Ing. Katarína Hoosová    
 

Mgr. Jana Ježová

   
  Mgr. Michaela Kniezová    
 

Mgr. Daniel Kurucár

 

 
  PhDr. Ladislav Vrtel    
 

Eva Báreková

 

 
 

Bálint Bartalos 

 

 
 

Oľga Čukanová

 

 
  Mária Kušnírová    
 

Zuzana Poláková

 

 

  Miroslav Školek    
 

Helena Töröková