Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Kontakty

RNDr. Janka Camacho

úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, úsek ochrany exemplárov, úsek prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Telefón 0961 24 5756, E-mail: janka.camacho@minv.sk
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, závažné priemyselné havárie
Telefón 0961 24 5757, E-mail: sona.gabrizova@minv.sk
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

vedúca odboru, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany pred povodňami
Telefón 0961 24 5758, mobil: +421 910 999 243, E-mail: anna.lajdova@minv.sk
Fax 034/6212 031

Mgr. Nikola Kovárová

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Telefón 0961 24 5755, E-mail: nikola.kovarova@minv.sk
Fax 034/621 2362